07/11 פיתוח תודעה סביבתית

תודעה סביבתית מפותחת לא מביאה בהכרח לצעדים קיצוניים כלשהם. כן נמשיך להשתמש בפלאפון, כן נשים שקיות ניילון בפח וכן נקנה לאירוע מיוחד בגד חדש, אבל הכל במ…

להמשך קריאה

01/13 משפחה ירוקה בישראל

תחרות המשפחה הירוקה בישראל הגיעה גם לבנימין. כמה תובנות להתנהלות סביבתית בחיי היום יום. טבת תשע”ג נקודה ירוקה לפני כשבועיים סיפר גיסי היקר על תח…

להמשך קריאה

05/11 !?כמה פסולת

הפחתה והפרדה של פסולת – הידעתם? אדם בישראל מייצר בממוצע 1.7 ק”ג פסולת ביום. בחישוב מהיר – ישוב ממוצע של 200 משפחות עם ממוצע של 4 נפש…

להמשך קריאה

02/13 ?פרידה מהשר ארדן

ציפיתי לשמוע על האג’נדה הסביבתית  של כל מפלגה בישראל אך נאדה! ואם לא זה — ציפיתי לפחות לראות בתשדירים של מפלגת השלטון את הישגי הממשלה היוצ…

להמשך קריאה